28 april 2005

Tingens ordning i gamla Svedala

Det finns en outtalad pakt mellan sossarna och deras kärnväljare.

Sossarna lovar att fortsätta dela ut andras pengar till sina kärnväljare under förutsättning att dessa inte glömmer sossarna vid valurnorna.

Kärnväljarna å andra sidan lovar att fortsätta stödja sossarna under förutsättning att de även i fortsättningen får ta emot andras pengar.

Den som inte ställer upp på detta får maff...f'låt, facket på sig.

20 april 2005

Ett skadedjur i en politiska faunan

Har du sett en stollfeminist? Den har på senare tid blivit en mycket vanlig art i vår politiska fauna. Stollfeministen är ett flockdjur som till utseende och beteende är väldigt lik hängbröstvänsterns havererade marxister, ni vet dom som aldrig har varit kommunister. Det är faktiskt väldigt lätt att blanda ihop dessa arter.
Stollfeministerna jagar i flock och helst på ställen där de får mycket uppmärksamhet. De vanligaste jaktmarkerna är vänsterpressen och fackliga kongresser men de har även skådats i regeringskansliet. De vanligaste bytesdjuren är bilburna, västerländska heterosexuella män i medelåldern och över. Är offret dessutom en framgångsrik företagsledare så är stollfeministen särskilt blodtörstig.
Hennes största drivkraft är maktbegäret och hennes främsta kännetecken är brist på omdöme och känsla för proportioner. Ena dagen vill hon lagstifta om inkvotering av kvinnor i bolagsstyrelser (men inte på brandstationerna eller byggarbetsplatserna) för att nästa dag med huckle på huvudet predika integrationspolitik i en moské. Är det av beundran för hur kvinnors rättigheter tillvaratas inom muslimska kulturer som ledande politiker inspireras till dylika symbolhandlingar?
Stollfeministen är ett däggdjur men förökar sig inte den naturliga vägen. Orsakerna är strikt ideologiska: Eftersom alla män är potentiella våldtäktsmän och dessutom slår kvinnor så är männen diskvalificerade från parningsakten. Rekrytering av nya stollfeminister sker istället via opinionsbildning i kvällspressen och andra medlöparmedior där lögnen sprids om de globala patriarkala strukturerna. Ty likt nazismen och kommunismen bygger även stollfeminismen på teorin om den världsomspännande konspirationen. Vår politiska nomenklatur anslår därför skattepengar till sina medsystrars genusforskning på universiteten så att komplotten kan avslöjas och kvinnorna kan befrias från sin träldom. Många i politiskt korrekta kretsar tror faktiskt på lögnen om det påstådda förtrycket. Stollfeministen är därför fredad och har väldigt få fiender.
Att detta skadedjur har fått så mycket "Lebensraum" i världens kanske mest jämställda land är för mig ett mysterium.

18 april 2005

Nuders principlöshet

Sydsvenskans politiske chefredaktör Per T Ohlsson sällar sig till den stora skara av politiska redaktörer som förvånas av Nuders principlöshet.

Ett litet poem är väl på sin plats?

"Alla barnen hade ryggrad utom Nuder
Han var ett politiskt luder"

Den västerländske mannen

Ideligen får man höra vilken skitstövel den västerländske mannen är. Han våldtar, han förtrycker, han dödar. Men de som påstår att världen hade varit lyckligare utan honom talar mot bättre vetande, ty världen har aldrig varit bättre än nu. Aldrig förr har så många levt i fria samhällen, aldrig före i världshistorien har analfabetismen och fattigdomen varit mindre. Spädbarnsdödligheten är på ständig tillbakagång och medellivslängden slår hela tiden nya rekord. Man kan säga mycket om sumerernas, babyloniernas och egyptiernas högstående kulturer men de direktsände inte världshändelser från andra sidan Atlanten och de botade inte smittkoppor. Allt detta är möjligt idag och det är den västerländske mannens förtjänst. Nästan alla våra internationella institutioner som jobbar för fred, demokrati och mänskliga rättigheter har sett dagens ljus tack vare den västerländske mannens initiativ. De senaste 500 årens viktigaste tekniska landvinningar och framsteg i naturvetenskap är alla lysande resultat av hans flit och strävanden. Han har botat dödliga sjukdomar, han har infört yttrandefrihet och han har varit på månen. Han har målat Sixtinska kapellet, skrivit odödlig litteratur som Macbeth, komponerat tidlös musik som Fyra Årstiderna, han har byggt broar och rivit murar. Bland dem som har lämnat outplånliga fotspår i historien finns namn som Newton, da Vinci, Mozart, Einstein, Churchill, Pasteur och Lincoln. Listan kan göras lång, väldigt lång.
Det har tyvärr också funnits västerländska män som har varit till stor skada för sina medmänniskor men de tillhör lyckligtvis undantagen som bekräftar regeln. I nästan samtliga fall har de fått sina straff genom de rättssystem som andra västerländska män har skapat för att tjäna mänskligheten.

Så nästa gång du möter en västerländsk man, le mot honom.

Han är planetens ljus.