18 april 2005

Den västerländske mannen

Ideligen får man höra vilken skitstövel den västerländske mannen är. Han våldtar, han förtrycker, han dödar. Men de som påstår att världen hade varit lyckligare utan honom talar mot bättre vetande, ty världen har aldrig varit bättre än nu. Aldrig förr har så många levt i fria samhällen, aldrig före i världshistorien har analfabetismen och fattigdomen varit mindre. Spädbarnsdödligheten är på ständig tillbakagång och medellivslängden slår hela tiden nya rekord. Man kan säga mycket om sumerernas, babyloniernas och egyptiernas högstående kulturer men de direktsände inte världshändelser från andra sidan Atlanten och de botade inte smittkoppor. Allt detta är möjligt idag och det är den västerländske mannens förtjänst. Nästan alla våra internationella institutioner som jobbar för fred, demokrati och mänskliga rättigheter har sett dagens ljus tack vare den västerländske mannens initiativ. De senaste 500 årens viktigaste tekniska landvinningar och framsteg i naturvetenskap är alla lysande resultat av hans flit och strävanden. Han har botat dödliga sjukdomar, han har infört yttrandefrihet och han har varit på månen. Han har målat Sixtinska kapellet, skrivit odödlig litteratur som Macbeth, komponerat tidlös musik som Fyra Årstiderna, han har byggt broar och rivit murar. Bland dem som har lämnat outplånliga fotspår i historien finns namn som Newton, da Vinci, Mozart, Einstein, Churchill, Pasteur och Lincoln. Listan kan göras lång, väldigt lång.
Det har tyvärr också funnits västerländska män som har varit till stor skada för sina medmänniskor men de tillhör lyckligtvis undantagen som bekräftar regeln. I nästan samtliga fall har de fått sina straff genom de rättssystem som andra västerländska män har skapat för att tjäna mänskligheten.

Så nästa gång du möter en västerländsk man, le mot honom.

Han är planetens ljus.

Inga kommentarer: