7 juni 2005

Är du monarkist?

Efter gårdagens rojalistiska flaggviftande kan det vara på sin plats att damma av en gammal käpphäst, nämligen monarkins avskaffande i Sverige.

På sajten monarki.nu redovisas ett antal argument (se Argument) för monarkins bevarande och jag bemöter några av dom nedan:

"Statschefen skall företräda hela nationen"
På monarki.nu sägs att att i USA hatar halva befolkningen presidenten ovsett vem som är president och att det därför skulle vara bättre med en kung. Kungen kan inte företräda HELA nationen eftersom han inte har valts av NÅGON. En logisk kullerbytta. Eller påstår man på fullt allvar att kungen är mer legitim än en president som valts av 60% av folket eftersom kungen inte har valts av NÅGON?

"Statschefen skall stå för stabilitet och pålitlighet"
Här går monarki.nu inte in på några argument utan påstår bara att "en monark representerar sitt land och dess historia på ett sätt som en president, vald för några år, aldrig kan göra."
Den enkla motfrågan är: Varför inte?

"Bra att makten och glansen är skilda åt."
"Politikerna har tillräckligt många svassande jasägare omkring sig redan utan glansen av ett statschefsämbete".
Botemedlet mot detta heter "fria val", inte monarki. Dessutom förutsätter monarki.nu att det skall finnas en president istället. Vem behöver en president? Statsministern kan och skall representera Sverige, han är vald av Riksdagen som är valt av folket. Enkelt.

Däremot är det viktigt att det finns separation of powers: En lagstiftande församling, en verkställande makt och ett kontrollorgan.

"Monarki är odemokratiskt"
"Hur kan det vara det när statsskicket stöds av 70-80% av befolkningen?"
Så länge vi inte har haft en folkomröstning om statsskicket är det odemokratiskt, oavsett vilken SIFO-undersökning eller kvällstidning man stödjer sina påståenden på. Kungen kan inte åtalas, barnen har inte religionsfrihet etc etc. De positiva siffrorna för monarkin beror antagligen på att rojalisterna inte skiljer på Carl-Gustaf Bernadotte och hans familj och statskicket som sådant. Undrar om de hade varit lika positiva till monarkin om Bernadotte hade haft vanan att slänga grodor ur sig oftare? Misshandlat hustrun? Haft ett incestuöst förhållande med äldsta dottern?

"Monarki är ojämlikt"
"Tvärtom.

Fördelen med monarki är att kungen är kung över alla, lika för skåningar och norrbottningar, för infödda och invandrare, för ministrar och städerskor. Han representerar ingen klass, politisk inriktning eller etnicitet, han representerar Sverige."

Kungen kan inte representera alla i Sverige eftersom INGEN har gett honom det mandatet. Dessutom kan man ju ställa frågan hur en kille som är född till kung nånsin kan förstå en vanlig Svenssons (eller Abdullahs) situation. Det gör han inte heller, han snackar om stekta sparvar och hyllar diktatorers "open house"......

Till sist en liten tankelek med ett framtidsscenario:

Kungen av Sverige är inte längre Carl-Gustaf Bernadotte utan en framtida släkting som heter Erik den 20:e Bernadotte (för att dra till med nåt). Erik har varit kung av Sverige i 20 år och hans ämbetsperiod har kantats av skandaler:

Han var otrogen mot sin fru när hon var gravid i 7:e månaden. Erik hoppade i säng med en engelsk fotomodell som födde hans oäkta son. Svenska hovet har varit i en utdragen ekonomisk tvist i 15 år p g a detta.

Kungen tycker om att köra fort och han körde ihjäl (på fyllan) en italiensk familj (man, hustru och barn) som var på semester i Sverige. Kungen själv hade änglavakt och kom undan med lindigare skador. Italien och Sverige har haft frostiga relationer sedan dess.

Kungens alkoholism (officiell hemlighet) har skapat pinsamma situationer i officiella sammanhang hemma och utomlands. Statsbesök, midsommar på Skansen och Nobel-middagar har urartat så många gånger att statsministern och regeringen har avgått 2 ggr i det efterföljande debaclet. Numera brukar kungen vara frånvarande från officiella sammanhang (hälsoskäl).

Kungen brukar besöka sin gode vän diktatorn Abdullah Khofferi i hans hemland (palatsen har 1400 rum) trots att statsministern har offentligt avrått honom från detta eftersom människorättsorganisationer och FN har betecknat landet som "medeltida barbariets sista utpost".

Lek med tanken att Sveriges kung hade varit förknippat med ovanstående, hade du då varit en anhängare till monarkin?

Hade det inte istället varit frustrerande att inte kunna få bort karln?

Inga kommentarer: