17 augusti 2006

Gör om, gör rätt.

Två av fem rektorer ifrågasätter att skolans läroplan innehåller en formulering om ”etik som förvaltats av kristen tradition”. Det visar en enkät som cirka 400 rektorer på landets gymnasieskolor svarat på, rapporterar Ekot.

Jag förstår att lärare och rektorer kan ha problem att förklara för muslimska elever och föräldrar vad ordet "kristen" gör i en läroplan i det sekulariserade Sverige.

I Sverige är kyrka och stat separerad och religionsfriheten är inskriven i grundlagen.

Det hade räckt att referera till västerländsk humanism eller FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Inga kommentarer: