21 september 2006

Det egentliga problemet

Ali Esbati tar den politiska debatten till nya höjder och visar högern fingret. Jag antar att han har hämtat sin inspiration från sin partiledare.

I en annan förvirrad bloggpost kritiserar han Vellinge-moderaterna för att de bygger för lite hyreslägenheter för att ta emot flyktingar. Konstigt resonemang. Moderaterna i Vellinge gick väl inte till val på att ta emot fler flyktingar? Dessutom är Vellingeborna bland de nöjdaste i Sverige, tillsammans med invånarna i Lomma kommun. Dessa två kommuner hade dessutom det högsta valdeltagandet i landet, Lomma 88,5% och Vellinge 88,2% i kommunvalen. Här kan vi snacka om folklig legitimitet. Jämför med Alis egen valkrets i Rinkeby som hade hade ett valdeltagande på 65,3% och där ingen jävel verkar bry sig.

I slutklämmen hänvisar Esbati till vänsterpartiets rapport "Integrera också den vita överklassen" som börjar med att i första stycket gå i opposition (sic) mot den regering man har stött under 8 år:

Sverige och världen har aldrig varit rikare. Vi producerar mer än någonsin och
de stora företagen gör större vinster än någonsin. Ändå ökar orättvisorna. En
del blir allt rikare och får mer makt, medan andra hålls utanför och förblir
maktlösa. När klyftorna växer drabbas vissa mer än andra. Det märks genom
diskriminering och utanförskap. Den integrationspolitik som hittills förts har
till stora delar misslyckats.


Det sistnämnda är lätt att hålla med om. Är det inte då på sin plats att Sverige byter kurs så att färre människor "hålls utanför och förblir maktlösa"?

För problemet kan väl knappast vara att det finns för få hyreslägenheter i Vellinge utan att det finns för få villor i Rinkeby?

Inga kommentarer: