18 maj 2005

Esbati - demokratins riddare i skinande rustning

Granskningsnämnden fäller programmet Kaliber som som gjorde ett granskande reportage om RKU - Revolutionär Kommunistisk Ungdom.

Prgrammet fälldes på en (1) punkt nämligen kravet på saklighet:

Saxat ur domen:

"RKU:s stödresor
I programmet sas att de statliga bidragspengarna hade använts för att organisera en stödresa till Nordkorea, att pengarna hade finansierat "märk-liga resor" och att RKU med hjälp av svenska skattepengar hade åkt till länder som Kuba, Vietnam och Nordkorea. Även om det vid ett tillfälle nämndes att deltagarna hade betalat biljetterna till Nordkorearesan själva, blev det kvarstående intrycket att bidragspengar hade använts för att finan-siera RKU:s reseverksamhet. Nämnden anser att framställningen i denna del var så missvisande att den strider mot kravet på saklighet."

På alla andra punkter friades programmet.

Det komiska är Ali Esbatis reaktion: Han kallar programmet för "obehaglig och intellektuellt djupt ohederlig hets mot Revolutionär kommunistisk ungdom".

Kalibers reportage (som på övriga punkter fanns både opartiskt och sakligt) hade föranlett Ungdomsstyrelsen att dra in statsbidraget till RKU. Sant eller osant? Vet ej.

Det som fick mig gapskratta var Esbatis slutkläm i sin blogg:

"Det är demokratin som sådan som står på spel."

Look who's talking......

Inga kommentarer: