10 maj 2005

Svensk krigslycka - luck has nothing to do with it

Dagens Nyheter kritiserar med rätta statsminister Göran Persson för hans uttalanden om varför Sverige inte drogs in i andra världskriget. Tyvärr missar DN själv kanske den viktigaste orsaken varför Sverige klarade sig undan: Finland.

Av de nationer i Europa som deltog i kriget för 60 år sedan fanns det endast 3 länder vars huvudstäder inte ockuperades av fiendestryrkor. England, Sovjet och - Finland. Britternas Spitfire-plan höll tyskarna borta från öriket. Stalins Röda Armé släppte aldrig Wehrmacht in i sin huvudstad. Finland visade vad äkta Sisu är för något och släppte "ingen jävel över bron".

Frågan är vad som hade hänt om Finland vikt ner sig inför en övermäktig fiende? Hade ryssen stannat vid Bottenhavets östra strand? Hade ryssen glömt hur svensk stålindustri leverade till nazisternas krigsmaskin? Hade ryssen sett mellan fingrarna på vår undfallenhet som tillät tyska truppförflyttningar genom Norrland?

Skulle inte tro det.

Mer troligt är att Röda Armén hade vällt in som gräshoppor över landet och visat kvinnorna i vår huvudstad samma ridderlighet som kvinnorna i Berlin varefter de hade tillsatt en marionettregering av östeuropeiskt snitt, formulär 1A.

Därför bröder och systrar, i dessa dagar när högtidstalen avlöser varandra i minnesbanketterna och ledarskribenter och krönikörer högtidligen lyfter fram de amerikanska grabbarnas insatser i Normandie, Bastogne och andra ställen, bör vi på denna sidan Östersjön rikta ett tack till de finska soldater som ligger begravda på kyrkogårdar i Karelen.

Kiitos.

Inga kommentarer: