18 oktober 2005

Bosses bekännelser

Före detta finansminister Bosse Ringholm försvarar, förklarar, gör en pudel, glider undan - välj själv - i DN angående hur ersättningar betalades ut i Enskede IK.

"-Det här är en förening med 2.500 medlemmar och 400 ledare och det här handlar om ett 20-tal ledare vars reseräkningar inte blivit godkända av Skatteverket. Vi har i styrelsen inte granskat de reseräkningarna och det kanske vi borde ha gjort mer noggrant. Men vi har lärt oss att vi måste höja kompetensen både bland personal och ledare. Och därför har vi lagt ner mycket tid på att förbättra rutinerna, så att det inte ska hända i framtiden."

Ja, Bosse Ringholm. Vad är det politiker brukar säga i sådana här lägen? "Det var olyckligt och vi har vidtagit åtgärder för att förbättra rutinerna." Det är väl så dags att gå på muggen när man redan har skitit på sig?

Försöka duger men jag tror inte att många går på skitsnacket. Som ledare kan du delegera arbete men ansvaret är alltid ditt och det vet du om. Du är korrupt men du är inte korkad.

Mitt egen teori är att din chef Göran Persson visste vad som var i görningen och gav dig en reträttpost (vice statsminister) som skulle lindra smällen för socialdemokratin.

Men var inte ledsen, Bosse.

Du uppfyller alla krav för att få bosätta dig på nån flott landshövdingeresidens såvida inte den svenska rättvisan anser att du ska spendera tid på nåt betydligt enklare ställe.

Inga kommentarer: