19 oktober 2005

En feminists världsbild

Liberala (?) Sydsvenskans politiska chefredaktör Heidi Avellan fortsätter att använda tidningens ledarsidan för att basunera ut sin feministagenda.

Som underlag för hennes senaste utspel använder hon en av FN:s rapporter om utvecklingen i arabvärlden:

"The Arab Human Development Report 2002 – gjord av FN och ett trettiotal arabiska akademiker – slår fast att tre stora underskott underminerar möjligheten till utveckling: brist på frihet, brist på kunskap och brist på jämställdhet. Hälften av begåvningsreserven – kvinnorna – utnyttjas inte. Och denna undertryckta del av befolkningen fostrar nästa generation. Så cementeras fattigdom, fördomar och okunskap."

Hon avslutar artikeln:

"Jämställdhet är mer än feminism. Framför allt borde jämställdhet vara långt mer än en kvinnofråga. Det handlar inte bara om Sverige. I den muslimska världen är mer frihet till kvinnorna ett villkor för att stagnationen skall brytas. I u-länder är kvinnofrigörelsen en förutsättning för framsteg. Och för kvinnor i fattiga länder kan möjligheten att kunna försörja sig själv bokstavligen vara en fråga om liv eller död. Att hjälpa dem är allas ansvar.

Men räkna inte med att någon driver frågorna om inte feministerna ser till att de finns på agendan."

Avellan har ett ganska knepigt sätt att resonera. Ett villkor för att stagnationen skall brytas är frihet till alla människor. Tydligen ser Avellan bara kvinnoförtrycket. Jag håller med att kvinnornas ställning i arabvärlden är sämre än i västvärlden men jag håller inte med henne om vem som driver arbetet med att förbättra kvinnornas situation.

Eller påstår Heidi Avellan på fullt allvar att t ex FN:s och Världsbankens arbete för införa demokrati i den här delen av världen drivs av feminister?

1 kommentar:

sexleksaker sa...

I love Feminism and Chauvinism