1 oktober 2005

Förlåt, Per T Ohlsson

För en tid sedan skrev jag vad jag tyckte om Sydsvenskans bifall till kvoterad föräldraförsäkring och gav tidningens politiska chefredaktör Per T Ohlsson skulden för detta ställningstagande.

Nu visar det sig att det inte alls var Per T Ohlsson som låg bakom artikeln utan Sydsvenskans nya politiska chefredaktör Heidi Avellan som tjuvstartade.

Att Heidi Avellan hyser sympatier för feminismens idéer är inget nytt. Det som däremot är förvånande är att hon - med sådana åsikter - över huvudtaget har fått jobbet som politisk chefredaktör och hur hon lyckas (?) förklara sin artikel om delad föräldraförsäkring. Smaka på detta bara:

"En tidnings linje är långt mer än en persons tyckande. Enligt bolagsordningen skall åsiktsbildningen i Sydsvenskan ”stödja en liberal samhällsutveckling och fri företagsamhet under ett socialt ansvarskännande och såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt svara för de traditionella västerländska frihetsidealen”. Detta är kärnan. Rationalitet, resonemang och fakta förblir byggstenarna. Men olika personer betraktar sin samtid genom olika glasögon och verkligheten förändras. En tidning kan ändra uppfattning. Och ja, jag har tjuvstartat. Nyligen bytte vi linje ifråga om föräldraförsäkringen, vilket en rad läsare - de flesta manliga, intressant nog - har noterat. Och ifrågasatt. Men förklaringen är enkel. Sydsvenskan är för frihet och alla människors lika värde: ett jämställt föräldraskap och samma möjligheter för kvinnor och män i arbetslivet. Och som ett medel att uppnå detta: delad föräldraledighet."

Heidi Avellan säger att en "tidnings linje är långt mer än en persons tyckande". I just frågan om föräldraförsäkring är det påståendet i alla fall tramsigt eftersom tidningens åsikt i frågan har ändrats på grund av hennes "tjuvstart".

Heidi Avellan visar också prov hallsbrytande logik när hon ser kopplingar mellan kvoterad föräldraförsäkring och Sydsvenskans bolagsordning. Sydsvenskan skall "stödja en liberal samhällsutveckling" och "svara för de traditionella västerländska frihetsidealen". Inte i frågan om föräldraförsäkringen i alla fall, för här klampar Heidi Avellan in hos folk och talar om vem som skall vara hemma med barnen när dom är små. Vad föräldrarna själva tycker är inte intressant för Heidi Avellan, ny politisk chefredaktör på en liberal tidning.

Förutom en ursäkt till Per T Ohlsson vill jag bara säga till honom:

Kom tillbaka!

Inga kommentarer: