6 oktober 2005

Det är väldigt enkelt egentligen

Strejken bland Connex tunnelbaneförare i Stockholm har skapat problem i stadens kollektivtrafik. Tunnelbaneförarna protesterar mot att Connex har varslat Seko-fackets klubbordförande Per Johansson om avsked.

Arbetsgivaren hävdar att Per Johansson varit illojal mot företaget och kränkt medarbetare. Förarna anser däremot att Johansson sparkas för att han kritiserat säkerhetsarbetet.

Som ett brev på posten kommer det reaktioner från vänster som genast förstorar upp saker och ting. Ali Esbati säger på sin blogg:

”Att anställningsförhållandet inskränker den grundlagsfästa yttrandefriheten är ett faktum i en kapitalistisk ekonomi.”
Hmm? Och yttrandefriheten i de icke-kapitalistiska ekonomierna är oinskränkt?

Ali fortsätter:
”Men detta förhållande är alltför lite diskuterat som samhällsfenomen, trots att de flesta tillbringar en stor del av livet på arbetsplatsen. Ett konkret problem är att många människor har tvingats övergå från offentlig tjänst - där yttrandefriheten är mycket mer oinskränkt av anställningskontraktet - till verksamhet på entreprenad, där samma situation som i privata företag gäller. Ytterligare, och allvarligare, inskränkning i yttrandefriheten sker i praktiken med olika typer av osäkra anställningar. Under alla omständigheter har situationen på arbetsplatserna förvärrats i takt med att arbetstagarinflytandet minskat de senaste decennierna.”

Helt klart skall man som anställd kunna påtala missförhållanden och föreslå förbättringar på sin arbetsplats och en klok arbetsgivare ska lyssna, värdera och ta beslut. Ett antal kontrollfrågor bör ställas: Finns det missförhållanden? Vad är konsekvenserna? Arbetsskador? Tappade kunder? Ökad sjukfrånvaro? Vad kostar detta att åtgärda eventuella missförhållanden? Vad är nyttan? Vad händer om vi inte gör det?

Om arbetsgivaren inte ger den anställde rätt får han acceptera detta eller säga upp sitt anställningsavtal och söka jobb nån annanstans. När han inte längre är anställd på företaget, är han naturligtvis också fri att säga vad han vill till vem han vill. Om däremot den anställde stannar kvar på arbetsplatsen fast han inte är överens med sin ledning och agerar på ett sätt som skadar företaget, då bör han avskedas.

Detta är väl inte så svårt att förstå?

Att gå med i en förening eller ett företag är en frivillig handling och förutsätter att alla i föreningen eller företaget jobbar åt samma håll utifrån en gemensam värdegrund. En affärsidé eller föreningsstadgar sätter ramverket för verksamheten. Antingen accepterar man dessa regler eller inte. I det senare fallet lämnar man organisationen, antingen frivilligt eller genom avsked/uteslutning.

Så här står det i § 146 i en välkänd organisations stadgar:

Medlem som uppträder mot partiets program, bryter mot stadgarna eller på annat sätt allvarligt skadar partiet kan uteslutas

Organisationens namn?

Vänsterpartiet.

5 kommentarer:

Johan L sa...

Haha! Kul med vändningen mot kommunisternas egna stadgar, bravo!

Peder Hyllengren sa...

Hehe =)

Anonym sa...

Grattis till fullträff.

Lubbe Ferrysson

Johan Svenungsson sa...

När det gäller Per själv, så verkar han ju inte vara världens mest sympatiska medarbetare - tvivlar på att uppsägningen överhuvud taget har med hans fackliga engagemang att göra. Läs till exempel vad Joakim skriver.

Anonym sa...

Jag tycker Per är modig som vågar gå till pressen med de allvarliga bristerna INNAN det händer något tråkigt. Att han sen blir straffad för saken är sjukt.