14 oktober 2005

Snille och smak?

Ju mer jag tänker på desto mer förbannad blir jag.

Svenska Akademien, en anrik svensk institution grundat 1786 av Gustaf III, delar ut Nobel-priset i litteratur till Harold Pinter

"som i sina dramer frilägger avgrunden under vardagspratet och bryter sig in i förtryckets slutna rum"

Harold Pinter är med (nr 10) i International Commitee to Defend Slobodan Milosevic, en organisation som vill frige (!) Milosevic.

Slobodan Milosevic!

Massmördaren i politikerkläder som är åtalad vid FN:s krigsförbrytar-tribunal i Haag:

Kosovo: Fyra åtalspunkter för brott mot mänskligheten och en för brott mot krigets lagar.
Under första hälften av 1999 bedrev serbstyrkor vålds- och terrorkampanj mot människor av albansk härkomst. Milosevic och hans medarbetare anses skyldiga till att omkring 800.000 kosovoalbaner fördrevs.

Över 500 namngivna kosovoalbaner mördades i byar som Racak och Izbica.

Regimens syfte var enligt åtalet att säkra serbernas framtida kontroll över provinsen Kosovo.

Kroatien: 32 åtalspunkter, därav tio för brott mot mänskligheten, 13 för brott mot krigets lagar och nio för grova brott mot Genevekonventionen.
Milosevic anklagas för att mellan augusti 1991 och juni 1992 ha försökt få bort alla ickeserber från en tredjedel av Kroatiens yta och inkorporera området i en ny serbdominerad stat.

Hundratals kroater och andra icke-serber dödades och minst 170.000 människor fördrevs.

Bosnien: 29 åtalspunkter, två för den grövsta förbrytelsen: folkmord.
Milosevic och andra serbiska och jugoslaviska ledare anses ha sammansvuritsig för att i kriget 1992-95 genom massakrer, tvångsdeporteringar, tortyr och fängslanden utplåna Bosniens muslimska och kroatiska befolkningar.

Tusentals muslimer och kroater mördades.

Övriga 27 åtalspunkter är tio för brott mot mänskligheten, åtta för grova brott mot Genevekonventionen och nio för brott mot krigets lagar.

Svenska Akademien sätt att hedra Milosevic offer är att ge Nobel-priset till en lus som arbetar för att frige honom. Jag skäms, tamejfan.

Nobel-priset i litteratur 1953 gick också till en engelsk författare med motiveringen

"för hans mästerskap i historisk och biografisk framställning samt för den lysande talekonst, med vilken han framträtt som försvarare av höga mänskliga värden"

1953 års pristagare var inte bara författare utan en av 1900-talets stora statsmän vars viktigaste verk inte var böckerna utan kampen och segern mot en annan blodsbesudlad diktator.

Författaren?

Winston Churchill. Och han vänder sig i sin grav.
3 kommentarer:

Anonym sa...

Churchill?

Menar du den Churchill som ville använda giftgas mot "ociviliserade stammar", som till exempel i Irak efter första världskriget?

"I am strongly in favor of using poisoned gas against uncivilized tribes. The moral effect should be good... and it would spread a lively terror"

Fredriksson sa...

Japp, samma gubbe.

Och försöka duger:

The COMPLETE memorandum reads:
“I do not understand this squeamishness about the use of gas. We have definitely adopted the position at the Peace Conference of arguing in favour of the retention of gas as a permanent method of warfare. It is sheer affectation to lacerate a man with the poisonous fragment of a bursting shell and to boggle at making his eyes water by means of lachrymatory gas.
I am strongly in favour of using poisoned gas against uncivilised tribes. The moral effect should be so good that the loss of life should be reduced to a
minimum. It is not necessary to use only the most deadly gasses: gasses can be used which cause great inconvenience and would spread a lively terror and
yet would leave no serious permanent effects on most of those affected."

Fredriksson sa...

...o frågar du mig så anser jag att de inte är speciellt civiliserade i Irak idag heller.